Banka ve sigorta muhasebesi ders notları pdf


 

Banka ve sigorta muhasebesi dersi kitap özeti

Ekonomik faaliyetlerin yerine getirilmesinde sınırların ortadan kalktığı günümüz ekonomisinde, bankaların önemi yadsınamayacak kadar yüksek düzeydedir. Hayatımızın her alanında gündemde olan banka ve bankacılık faaliyetleri yerine getirilmeden insan ihtiyaçlarının karşılanması oldukça güç olmakla birlikte, bankaların türlü faaliyetlerde kullanılması yaşam kalitesinin artırılmasına da hizmet etmektedir.

Banka işletmelerini yanında sigorta işletmeleri de, özellikle çeşitli ekonomik olaylarda ortaya çıkabilecek riskleri azaltmak, hayat standardının artırılmasına katkıda bulunmak üzere birçok faaliyeti yerine getiren işletmelerdir. Bankacılık sektörüne göre, sigortacılık sektörü de son zamanlarda ivme kazanarak gelişmesini sürdürmüştür.

Banka ve sigorta işletmeleri, sektörleri itibariyle temelde farklılıklar göstermekle birlikte, ekonomiye katkıları açısından düşünüldüğünde benzer özellikler taşırlar. Şöyle ki, her iki sektörde de fon yaratılması sayesinde ekonomiye canlılık kazandırılarak ve gerek birey gerek aile ve gerekse de toplum düzeyinde refah seviyesinin artırılmasına olanak sağlanır.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren banka ve sigorta işletmelerinin hesapsal faaliyetleriyle ilgili bilgi akışı muhasebe sistemi sayesinde sağlanır. Bu kitap, temel muhasebe bilgileri çerçevesinde bir bilgi düzeyi gözetilerek banka ve sigorta işletmelerine ilişkin mali ntelikteki olaylarının nasıl muhasebeleştirileceği üzerine yoğunlaşarak, bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe sistemleri hakkında bilgi aktarmak üzere hazırlanmıştır.

Banka ve sigorta işletmelerinde muhasebe sistemi olmak üzere iki ana konu çerçevesinde toplam sekiz bölümden oluşan bu kitabın ilk beş bölümü banka işletmelerine, son üç bölümü de sigorta işletmelerine ilişkin muhasebe işlemlerine ayrılmıştır.

Toplam2:12
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«