Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 2 ders notları pdf

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 2 dersi kitap özeti pdf

Türk milleti 1911-1922 arası dönemde hayatta kalabilmek için varını yoğunu ortaya koymuştur. Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nda cepheden cepheye koşarak bitirme noktasına getirdiği can ve mal kaynakları bağım­sızlığı korumak için girişilen İstiklal Harbi süre­cinde son noktasına kadar tüketilmişti. 1854 yı­lında Kırım Savaşı sırasında başlayan dış borç­lanmadan 1875 yılında ilan edilen mali iflasın et­kileri devam etmekteydi. Devlet, her sahada ke­mer sıkmakta iken girilen savaşlar zaten bozuk olan ekonomik dengeleri alt üst etmişti. Elbette ki son….

 

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 591 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,