Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 ders kitabı | ders notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 ders kitabı


 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders kitabı

İnkılap (Devrim) tarihi, Türk inkılabına yol açan nedenler, Osmanlı Devleti’nin sona erme sürecine girmesi-I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin parçalanmaya başlaması ve buna ilk tepkiler, Mustafa Kemal Paşanın olayları değerlendirmesi ve tutumu, Kongreler yolu ile örgütlenme ve Kuvayı Milliye, Misak-ı Milli’den Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu, Yapısı ve Çalışmaları; Ulusal ordunun kurulması ve Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş savaşının bitişi, Cumhuriyet İlanı-Halifeliğin kaldırılması ve bu devrim adımlarına tepkiler, Anayasal sistemin kurulması ve gelişmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin iç siyaseti, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyaseti, İnkılapların özellikleri ve Türk İnkılabı, Türk İnkılabını etkileyen akımlar, Demokratik Hukuk Devleti, Türk hukuk sisteminin kurulması, Türk eğitim sisteminin kurulması, Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, Türk toplum yaşamına düzgünlük ve sağlıklı işlerlik getiren diğer yenilikler, Atatürk ilkelerinin genel niteliği, Atatürk ilkeleri; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık ve Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları, Genel değerlendirme
İnkılâp (Devrim) Kavramı,
Türk İnkılâbına Yol Açan Nedenler,
Osmanlı Devleti’nin Sona Erme Sürecine Girmesi – I. Dünya Savaşı,
Osmanlı Devleti’nin Parçalanmaya Başlaması ve Buna İlk Tepkiler,
Mustafa Kemal Paşa’nın Olayları Değerlendirmesi ve Tutumu,
Kongreler Yolu İle Örgütlenme ve Kuvayı Milliye,
Misak-ı Millî’den Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu, Yapısı ve Çalışmaları,
Ulusal Ordunun Kurulması ve Kurtuluş Savaşı (1920 Yılı Sonuna Kadar),
Kurtuluş Savaşı (1921 Yılı Başından Mudanya Ateşkes Anlaşmasına Kadar) ,
Kurtuluş Savaşının Bitişi (Mudanya Ateşkes Antlaşması – Saltanatın Kaldırılması – Lozan Antlaşması)
Cumhuriyet’in İlânı – Halifeliğin Kaldırılması ve Bu Devrim Adımlarına Tepkiler
Anayasal Sistemin Kurulması ve Gelişimi
Türkiye Cumhuriyeti’nin İç Siyaseti (1923 – 1995)

Toplam2:12
Etiketler: , , , , ,
«