Araştırma Yöntemleri | ders notları

Araştırma Yöntemleri


 

Bilim ve Bilimle ilgili Kavramlar, Bilimin Tarihsel Gelişimi

Bilimsel Araştırma Süreci; araştırma konusunun seçimi, araştırmanın sınırlarının belirlenmesi

Kaynakların Taranması, Hipotez ve Strateji Geliştirme, Araştırma Stratejilerinin Belirlenmesi

Araştırma Evreni ve Örnekleme, Ana Kitlenin Tanımı, Örnekleme Çevresi, Örnekleme Yöntemi

Anket, Mülakat ve Gözlem Teknikleri

Nicel Araştırma Yöntemleri; Verilerin Analize Hazırlanması, Ölçme ve Ölçme Hataları, Veri Hazırlama Süreci

Nitel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırmanın Mantığı

Nitel Araştırmada Kullanılan Yöntemler, İz Sürme Çalışmaları, Paydaş Analizi,Örnek Olay Yöntemi


Araştırma Raporunun Hazırlanması, Araştırmanın İçeriğinin Oluşturulması, Yazımda Kullanılması Gereken Üslup

Araştırma Raporunun Biçim ve Kapsamı, Araştırma Raporunun Yazım Kuralları

Etiketler: , , ,
«