2013 tek ders sınav soruları/cevapları | ders notları
 
 
Bu ders notunda
2013 tek ders sınav soruları/cevapları
konusu anlatılmaktadır.

2-1000
Avrupa Birliği
Finansal Ekonomi
İktisat Tarihi
Maliye Politikası

3-1001
İktisadı Kalkınma
Ekonominin Güncel Sorunları
İktisadi Büyüme

4-1011
Turk İdare Tarihi
Maliye Politikası 1
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

5-1012
Avrupa Birliği Ve Türkiye İlişkileri
Çevre Sorunları Ve Politikaları
Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Maliye Politikası 2

6-1023
Finansal Yönetim 1
Finansal Tablolar Analizi
Denetim
Stratejik Yönetim 2
Küresel Pazarlama

7-1024
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Uluslararası İşletmecilik
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Stratejik Yönetim 1

8-1025
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İnsan Kaynakları Yönetimi
Maliyet Yönetimi

9-1026
Finansal Yönetim 2
Maliyet Muhasebesi

10-1056
İletişim Araştırmaları
Reklamcılık
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Genel Uygarlık Tarihi

11-1062
Halkla İlişkiler
Türk Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Kamu Yönetimi
Kentsel Ve Çevresel Koruma
Restorasyon Ve Koruma İlkeleri
Kültürel Miras Yönetimi
Genel Matematik
Kamu Maliyesi
Türk Siyasal Hayatı
Belediye, İmar Ve Gayrimenkul Mev.
Yerel Yönetimler
Şehircilik

12-1084
Buro Teknolojileri
Büro Yönetimi
İş Ortamında Protokol Ve Davranış Kuralları
Yönetici Asistanlığı
Kamu Özel Kesim Yapısı Ve İlişkileri
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kriz İletişimi Ve Yönetimi
İkna Edici İletişim
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ön Muhasebe Yazılımları Ve Kullanımı
Müşteri İlişkileri Yönetimi

13-1095
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Temel Veteriner Anatomi
Temel Veteriner Genetik
Temel Vet. Mikrobiyoloji Ve İmmün.
Vet.Laboratuvar Tek.Ve Prensip.
Hücre Kimyası
Temel Veteriner Biyokimya
Temel Sürü Sağlığı Yönetimi
Temel Vet. Far. Ve Toksikoloji
Veteriner Hiz. Mevzuatı Ve Etik
Temel Yem Bil.Ve Hayvan Besleme
Hayvancılık Ekonomisi
Temel Veteriner Patoloji
Veteriner Mikr. Ve Epidemiyoloji
Lab. Hayvanları Yet. Ve Sağlığı Viroloji
Gıda Güvenliğinin Tem.Prensipleri

14-1105
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Anne Baba Eğitimi
Davranış Ve Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi
Öğretmenlikte Mesleki Gelişim
Okulöncesinde Değerler Eğitimi
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi
Rehberlik
Psikoloji
Çocuk Ruh Sağlığı
Görsel Sanatlar Eğitimi
Eğitim Sosyolojisi

15-2000
Almanca 1
Fransızca 1
İngilizce 1

16-2001
Almanca 1
Fransızca 1
İngilizce 1

17-2002
Almanca 2
Fransızca 2
İngilizce 2

18-2003
Almanca 2
Fransızca 2
İngilizce 2

19-2004
Almanca 2ı
Fransızca 2ı
İngilizce 2ı

20-2005
Almanca 1v
Fransızca 1v
İngilizce 1v

21-2006
Turizm İçin Almanca 1
Turizm İçin Fransızca 1
Turizm İçin İngilizce 1

22-2007
Turizm İçin Almanca 2
Turizm İçin Fransızca 2
Turizm İçin İngilizce 2

23-2008
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Türk Dili 1

24-2009
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Türk Dili 2

25-3000
İngiliz/Amerikan Edebiyatı 2
Pedagojik Gramer 1
İstatistik 1
Genel Biyokimya 1
Organik Kimya 2
Öğretim İlke Ve Yöntemleri

26-3001
Internet Bilişim Hızmetleri 1
Modern Felsefe 2
Tarih Felsefesi 1
Çağdaş Felsefe 2
Temel İnsan Hakları Bilgisi 1
Biyoistatistik 2
Genel Biyokimya 2
Kriminoloji
Sosyal Psikoloji 2
Sağlık Kurumları Yönetimi 1
Tıbbi Mikrobiyoloji 1

27-3002
Ofis Uygulamaları Geliştirme 2
İktisada Giriş 2
Dijital İletişim Ve Yeni Medya
Kamu Yönetimi
Biyoistatistik 1
İstatistik 2
Marka İletişiminde Analiz Ve Araştırma 1
Matematik 1
Pazarlama Yönetimi
Genel Uygarlık Tarihi

28-3003
Ulusal Yargı Agı Projesı 2
Videonun Kullanım Alanları
Medeni Hukuk 2
Türk Anayasa Hukuku
Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku
Toplum Ve İletişim
Genel Biyokimya 2
Çocuk Sağlığı Ve Gelişimi
Sağlık Kurumları Yönetimi 2
Sosyal Medya
Tur Planlaması Ve Yönetimi
Bilet Satış

29-3004
Sosyal Bil. Araştırma Yöntemler
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Hukukun Temel Kavramları 2
Ceza Hukukuna Giriş
Özel Vergi Hukuku 2
Kamu Ekonomisi 2
Toplum Ve İletişim
İşletme İlkeleri
Yönetim Bilimi 2
Marka İlet. Analız Ve Araşt1rma 2
Marka İletişim Kampanyaları
Devlet Bütçesi
Mahalli İdareler Maliyesi
Uluslararası Kamu Maliyesi
Sosyal Psikoloji 1

30-3005
Genel Patoloji 1
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Enerji Tasarrufu
Güç Sistemleri Analizi
Sanayide Enerji Ekonomisi
Hukukun Temel Kavramları 2
Anayasa 2
Temel İnsan Hakları Bilgisı 2
Ceza Hukukuna Giriş
Genel Kimya 1
Güvenlik Sistemleri
Sosyal Psikoloji 1
Tıbbı Lab.Teknikleri Ve Ger. 2

31-3006
Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş
Portföy Yönetimi
Çatışma Ve Stres Yönetimi 2
Finansal Yönetim 2
Hukukun Temel Kavramları 2
Anayasa 2
Temel İnsan Hakları Bilgisı 2
Yönetim Ve Organizasyon
İşletmelerde Sosyal Sor. Ve Etik
Yönetim Bilimi 1
Menkul Kıymet Yatırımları
Sosyal Psikoloji 2
Davranış Bilimleri 1
Boş Zaman Ve Rekreasyon Yön.
Etkinlik Yönetimi
Sporda Sponsorluk

32-3007
Anadolu Arkeolojisi
Arkeolojik Alan Yönetimi
Ortaçağdan Gün. Anadolu Uyg.
Yurttaşlık Ve Çevre Bilgisi
Çağdaş Felsefe 1
Estetik Ve Sanat Felsefesi
Dil Felsefesi
Medeni Hukuk 1
Hukukun Temel Kavramları 1
Medeni Usul Hukuku
Memur Hukuku
Ceza Hukuku
İcra İflas Hukuku
İdare Hukuku
Kamu Yönetimi
Türkiye’nin Kültürel Mirası 1
Klasik Mantık
Sanat Tarihi

33-3008
Kulturlerarası İletişim
İnsan Kaynakları Yönetimi
Hizmet Tasarımı
Turistik Alanlarda Mekan Tasarımı
Termal Ve Spa Hizmetleri
Odalar Bölümü Yönetimi
Muhasebe Denetimi Ve Mali Analiz
Öğretmenlikte Mesleki Gelişim
Türk Eğitim Sis. Ve Okul Yönetimi
Hayat Bil. Ve Sosyal Bil. Öğretimi 1
İlkokuma Ve Yazma Öğretimi 1
Sosyal Davranış Ve Protokol
Uygarlık Tarihi 1
Türk Eğitim Tarihi
Konaklama Hız. Kalite Yönetimi
Türkçe Öğretımi 1

34-3009
Borçlar Hukuku
Uluslararası İktisat Politikası
Uluslararası İktisat Teorısi
Dilbilgisi Öğretimi
İngiliz/Amerikan Edebiyatı 1
Pedagojik Gramer 2
Dil Edinimi
Yöneylem Araştırması 1
Kültür Tarihi
Lojistikte Teknoloji Kullanımı
Matematik 1
Balkanlarda Siyaset
Orta Asya Ve Kafkaslarda Siyaset
Gümrük Mevzuatı
Dış Politika Analizi
Türk Dış Politikası-11
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1

35-3010
Temel Fotoğrafçılık
Film Ve Video Kültürü
Sayısal Fotoğraf Makineleri
Medya Hukuku
Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı
Radyo Ve Televizyonda Ölçü Bakım
Radyo Ve Televizyon Stüdyoları
Güzel Sanatlar
Sosyolojiye Giriş
Bilim Ve Teknoloji Tarihi
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 1
Hayvan Yetiştirme
Hayvan Besleme
Bahçe Tarımı 2
Tarla Bitkileri 2
Fitopatoloji
Entomoloji
Tarımsal Yapılar Ve Sulama

36-3011
Elektrik Makinaları
Enerji Analizi
Elektromekanik Kum. Sistemleri
Enerji Ve Çevre
Girişim Finansmanı
İktisada Giris 2
İşletme Yönetimi
Matematik-L
Klasik Mantık
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Tüketici Davranışları
Tedarik Zinciri Yönetimi
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Kültür Sosyolojisi
Yeni Toplumsal Hareketler
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
Türk Sosyologları
Türkiye’de Sosyoloji
Din Ve Toplum
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

37-3012
Kurumsal İletişim
Yöneylem Araştırması 2
Lojistik İlkeleri
Perakendeciliğe Giriş
E-Perakendecilik
Organizasyonlarda Davranış
Perakende Yönetimi
Perakendecilikte Ürün Yönetimi
Psikoloji
Pazarlama Yönetimi
Tüketici Davranışları
Satış Yönetimi
Medya Sosyolojisi

38-3013
Çalışma Ekonomisi
Basın Fotoğrafçılığı
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İktisada Giris 2
Bilgi Ekonomisi
Hizmetler Ekonomisi
Para Politikası
Tarım Ek. Ve Tarımsal Politikalar
İletişim Ortamları Tasarımı
Medya Ve İletişim
Medyada Çalışma Hayatı
Medya Ve Etik
Medya Ve Reklam
Devlet Bütçesi
Genel Muhasebe 2
Radyo Ve Televiz. Program Yapımı
Medya Sosyolojisi

39-3014
Damga Vergisi Ve Harçlar Bilgisi
Ulusal Yargı Ağı Projesi 2
Medeni Hukuk 2
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Medeni Usul Hukuku
Memur Hukuku
Ceza Hukuku
İcra İflas Hukuku
İktisada Giriş 2
Kamu Maliyesi
Genel Vergi Hukuku
Vergi Uygulamaları
Şirketler Muhasebesi
Muhasebe Yazılımları

40-3015
Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi
Borçlar Hukuku
İşletme Fonksiyonları
Proje Analizi Ve Değerlendirme
İş Planı
Yenilik Yönetimi
Kentleşme Ve Konut Politikaları
Devlet Bütçesi
Mahalli İdareler Maliyesi
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama İletişimi
Türk Siyasal Hayatı
Elektronik Ticaret

41- 3016
Konut Yapı Kooperatifçiliği
Emlak Finans Ve Emlak Değerleme
Gayrı Menkullerde Vergilendirme
Emlak Yönetimi Ve Pazarlaması
Girişim Finansmanı
Hukukun Temel Kavramları 1
Genel Matematik
Genel Muhasebe 2
Mali Analiz
Envanter Ve Bilanço
İnşaat Ve Gayrimenkul Muhasebesi
Muhasebe Denetimi
Maliyet Analizleri
Mimarlık Tarihi
Belediye. İmar Ve Gay.Mevzuatı
Şehircilik

42- 3017
Yurttaşlık Ve Çevre Bilgisi
Eğitim Felsefesi
Halkla İliş. Uyg. Ve Örnek Olaylar
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Hukukun Temel Kavramları 2
Anayasa 2
Temel İnsan Hakları Bilgisı 2
Ceza Muhakemesi Hukuku
Yönetim Bilimi 1
Okulöncesinde Matematik Eğitimi
Okulöncesinde Materyal Gel.
Okulöncesinde Yaratıcılık
İlköğ. Haz. Ve İlköğretim Prog.
Sınıf Yönetimi
Ölçme Ve Değerlendirme
Okul Ö. Öğ.Tek.Ve Mat.Tas.
Eğitim Psikolojisi
Sosyal Psikoloji 2
Davranış Bilimleri 1
Türk Eğitim Tarihi

43- 3018
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler Uyg.Teknikleri
Halkla İliş. Uyg. Ve Örnek Olaylar
Halkla İlişkiler Yönetimi
Halkla İlişkiler Yazarlığı
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Yeni İletişim Teknolojileri
Kriz İletişimi Ve Yönetimi
İkna Edici İletişim
Genel İşletme
Otel İşletmelerinde Kon.Hiz.
Marka Ve Yönetimi
Genel Muhasebe 2
Turizm Pazarlaması
Konaklama Hız. Kalite Yönetimi
Kongre Ve Etkinlik Yönetimi

44- 3019
Sosyal Politika
Hukukun Temel Kavramları-1
Anayasa 1
Ceza Hukukuna Giriş
Görüşme Teknikleri
Toplum Ve İletişim
Suç Önleme Modelleri
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Sosyal Psikoloji 1
Sosyal Hizmet Kuruluşları
Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sosyal Hizmet Yönetimi
Sosyolojiye Giriş
Davranış Bilimleri 2
Sosyal Sorunlar

45- 3020
Vergi Hukuku
Para Teorisi
Sanayi Ekonomisi
Avrupa Birliği Ve Türkiye İlişkileri
Uluslararası Lojistik
Devlet Borçları
Maliye Politikası 2
Vergi Yargılaması Hukuku
Sosyolojiye Giriş
Dış Ticaret Belgeleri
Dış Tic.İlgili Kur.Ve Kuruluşlar
Uluslararası Ticaret
Dış Ticarette Girişimcilik
Dış Ticarette Bilgisayar Uyg.
Dış Ticaretin Finansmanı Ve Teşviği
İhracat-İthalatta Örnek Olaylar

46- 3021
Darı Yargı
Büro Teknolojileri
Ulusal Yargı Ağı Projesi 1
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Yurttaşlık Ve Çevre Bilgisi
Pare Hukukuna Giriş
Medeni Hukuk 1
Türk Anayasa Hukuku
Hukukun Temel Kavramları 1
Avukatlık Ve Noterlik Hukuku
Ceza Muhakemesi Hukuku
Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku
Pare Hukuku
Kamu Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetim Bilimi 1
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Sosyal Psikoloji 2

47- 3022
Arapça 2
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Çalışma İlişkileri
Toplantı Ve Sunu Teknikleri
Belge Yön. Ve Ofis Uygulamaları
E-İş Süreçleri
Ücret Ve Ödül Yönetimi
Hadis Tarihi Ve Usulü
İslam Kurumları Ve Medeniyeti
Yaşayan Dünya Dinleri
Genel Matematik
Çalışma Psikolojisi
Kalite Yönetim Sistemler

48- 3023
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Toplantı Ve Sunu Teknikleri
Yurttaşlık Ve Çevre Bilgisi
İktisada Giriş 2
Toplum Ve İletişim
Girişimcilik
Görsel Kültür
Güzel Sanatlar
Eğitim Biliminde Yenilikler
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
Bilim Ve Teknoloji Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi

49- 3024
XVI.Yüzyil Türk Edebiyatı
XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı
Çağdaş Türk Edebiyatları 2
Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri
Eski Türk Ed.Kay.Şair Tezkireleri
Özel Vergi Hukuku 1
Vergi İcra Hukuku
Para Ve Banka
Kamu Ekonomisi 1
Vergi Uygulamaları
İletişim Sosyolojisi
Medya Sosyolojisi
Hukuk Sosyolojisi
Suç Sosyolojisi
Çevre Sosyolojisi
XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili
Genel Dilbilim-1
XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili
Eleştiri Kuramları
Türk Tiyatrosu

50- 3025
Yurttaşlık Ve Çevre Bilgisi
Hukukun Temel Kavramları 1
Anayasa 1
Temel İnsan Hakları Bilgi S1-1
Ceza Hukukuna Giriş
Toplum Ve İletişim
Yönetim Bilimi 2
Genel Matematik
Suç Önleme Modelleri
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Sosyal Psikoloji 1
Davranış Bil1mleri-1ı
Dış Ticarete Giriş
Elektronik Ticaret
Gümrük Mevzuatı
Kambiyo Mevzuatı

51 -3026
Sosyal Güvenlik
Çatışma Ve Stres Yönetimi 2
Sağlık Hukuku
İktisada Giriş 2
İşletme İlkeleri
Matematik-1
Sosyal Psikoloji 2
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
Sağlık Kurumları Mevzuatı
Tıbbi Terminoloji
Sağlık Kurumları Yönetimi 2
Sağlık Sigortacılığı
Sağlık Kurum Maliyet Yönetimi
Sosyal Hizmete Giriş
Özel Gereks.Bir.Ve Bakım Hiz.
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

52- 3027
Bankacılık Hizmet Ürünleri
Bankalarda Kredi Yönetimi
Banka Ve Sigorta Muhasebesi
Hayat Sig.Ve Birey Emeklilik Sis.
Hayat Dışı Sigortalar
Yeni Teknolojiler Ve Çalışma Hay.
Finansal Kurumlar
Finansal Yönetim 1
İşletme Hukuku
Ekoloji Ve Turizm
Performans Ve Kariyer Yönetimi
Menkul Kıymet Yatırımları
Çalışma Psikolojisi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Dış Ticaret İşlemleri
Rekreasyon Yönetimi
Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş

53- 3028
Arapça 1
Çalışma İlişkileri Tarihi
Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk
Stihdam Ve İşsizlik
Uluslararası Sosyal Politika
Yeni Teknolojiler Ve Çalışma Hay.
Sosyal Güvenlik
Para Ve Banka
İslam Düşünce Tarihi
İslam Mezhepleri Tarihi
Hadis
Din Sosyolojisi
Nsan Kaynakları Yönetimi
Çalışma Sosyolojisi

54- 3029
Arapça IV
Ev Teknolojisi
İş Etüdü
Konut Seçimi Ve Düzenlenmesi
Ev Kazaları Ve İlk Yardım
Tüketim Bilinci Ve Bilinçli Tüketici
Giysi Seçimi
Ev Endüstrisi
Toplumsal Yaşamda Aile
Aile Ekonomisi
Aile Sağlığı
Yiyecek Üretim Temeller
Moda Tasarım
Sağlıklı Yaşam
İslam Sanatları Tarihi
Türk İslam Edebiyatı
Girişimcilik Ve İş Kurma

55- 3030
Uluslararası İl İş .Araş .Yön Temleri
XIV.Yüzyıl Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
Çağdaş Türk Edebiyatları 1
Felsefe
Kamu Personel Hukuku
Avrupa Birliği
İkna Edici İletişim
İnsan Kaynakları Yönetimi
Siyaset Bilimi
Sanat Tarihi
Genel Dilbilim 2
Eleştiri Tarihi
Amerikan Dış Politikası
Uluslararası İliş.Kuramları 2
Diplomasi Tarihi

56- 3031
Portföy Yönetimi
Endüstri İlişkileri
Finans Matematiği
Finansal Yönetim 2
Finansal Yönetim
Sosyal Güvenlik Hukuku
Vergi Ceza Hukuku
İktisada Gıriş 2
Uluslararası İktisat
Örgüt Kuramı
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
İstatistik
Maliye Politıkası 1
Genel Muhasebe 2
Mali Analiz
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

57 – 3032
Arapça 3
İslam Ahlak Esasları
İslam Hukukuna Giriş
Günümüz Fıkıh Problemleri
Kurumsal İletişim
Tıbbi İstatistik
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon
Sağlık Kurumları Yönetimi 1
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi

58- 6000
Sendikacılık
İş Sağlığı Ve Güvenliği
Hukukun Temel Kavramları
İktisada Giriş
Türkiye Ekonomisi
İletişim Bilgisi
Matematik 2
Genel Muhasebe
Örgütsel Davranış
Uluslararası Örgütler

59- 6001
Temel Bilgi Teknolojılerı 2
Çalışma Yaşamının Denetimi
Ticaret Hukuku
İktisada Giriş 1
Kurumsal İletişim Ve Birlikte Çalışma 2
Genel Kimya 2
Türk Vergi Sistemi
Genel Muhasebe 1
Davranış Bilimlerine Giriş
Tıbbi Mikrobiyoloji 2

60- 7500
Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Ceza Muhakemesi Hukuku
Halkla İlişkiler Uygulamaları Ve Örnek Olaylar
Hukukun Temel Kavramları 1
Tedarik Zinciri Yönetimi
Finans Matematiği

61 -7601
İktisada Giriş 2

62- 8000
İnsan Hakl. Ve Kamu Özgürlükleri
Çoklu Ortam Uygulamaları 1
İş Ve Yaşamda Motivasyon
Cerrahi Hastalıklar
Pratik İlaç Bilgisi
Çağdaş Türk Romanı
Gayrimenkul Yön.Mesleki Etik
Optik Bakış
Fotoğrafın Kullanım Alanları
Balık Ve Kanatlı Etlerinde Kalite
Hububat Ve Hububat Ürün.Kalite
İnfaz Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
Spor Ekonomisi
Örgütlerde İnsan Kay.Yönetimi
Performans Yönetimi
İlk Dönem İslam Tarihi
Tefsir
Kelama Giriş
Din Eğt.Ve Din Hiz.Rehberlik

63- 8001
İkna Edici İletişim
Çocuklara Yabancı Dil Öğrt.-1
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar
Okuma Ve Dinleme Öğretimi
Küçük İşletme Yönetimi
Aletli Analiz 2
Temel Veter. Hıst.Ve Embriyoloji
Temel Klinik Bilgisi
Lojistik Yönetimi
Lojistik Maliyetleri Ve Rapor.-LL
Haber Toplama Teknikleri
Olaylara Müdahale Esasları
Özel Eğitim
Okulöncesinde Fen Eğitimi
Okulöncesinde Drama
Özel Öğretim Yöntemleri 1
Özel Öğretim Yöntemleri 2
Perakendecilikte Müş.İliş.Yönetim
Mağaza Atmosfer:
Eğlence Pazarlaması

64- 8002
Nükleer Tıp
Çağdaş Türk Yazı Diller 2
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 2
Tarla Bitkilerı 1
Tarım Alet Ve Makinaları
Çatışma Ve Stres Yönetimli
Hareketli Görüntünün Tarihi
Din Psikolojisi
Mantığın Gelişimi
Dış Tic.İşlem.Muhasebeleştirilmesi
Su Ürünleri
Türkçe Tümce Bilgisi Ve ANLAMBİLJM
Dosyalama Arşivleme
Organik Kimya 1
Konuşma Ve Yazma Öğretimi
Mahalli İdareler Maliyesi
Gıda Bilimi Ve Teknolojisi
Türkçe Ses Ve Biçim Bilgisi
Yab.Dil Öğrt.Ölçme Ve Değ. 2

2013 tek ders soruları içerisindeki bu ders notu 252 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«